Konferencje Krakowskie

9 Konferencja Krakowska - Polska regionów - Polska miast - 28-29 listopada 2016

prof. Jacek Szlachta

W Unii Europejskiej polityka miejska długo nie była dowartościowana. Zmieniły to m.in. Traktat Lizboński, Strategia Europa 2020, zapisy dotyczące Polityki Spójności w perspektywie 2014-2020 (poprzez wprowadzenie instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zapisy dotyczące rewitalizacji), program ESPON, Pakt Amsterdamski - mówił prof. Jacek Szlachta, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk podczas panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”

prof. Paweł Swianiewicz

Dystans między Warszawą a pozostałymi głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce jest mniejszy niż w wielu innych krajach. To korzystne zjawisko - podkreślił prof. Paweł Swianiewicz, ekonomista i geograf, były doradca społeczny Prezydenta RP w trakcie panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”

prof. Grzegorz Gorzelak

Metropolie nie wytwarzają, metropolie wymyślają. W metropoliach są skoncentrowane najważniejsze ośrodki badawcze i akademickie. Metropolie stwarzają wzorce kulturowe, wzorce rozrywki - zaznaczył prof. Grzegorz Gorzelak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego podczas panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”

Wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak

Jesteśmy łącznikiem pomiędzy Wschodem a Zachodem - zaznaczył wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak podczas otwarcia drugiego dnia IX Konferencji Krakowskiej odbywającej się pod hasłem „Polska regionów – Polska miast”.

Jakub Pietruszewski

W Polsce takie zjawiska jak urbanizacja, reurbanizacja, suburbanizacja nakładają się na siebie - powiedział Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego podczas panelu „Przyszłość polskiej urbanizacji”.

Marek Wiland

Mamy gigantyczne tereny rezerw pod zabudowę. To nie koresponduje z potrzebami inwestycyjnymi. Jest to wynik presji właścicieli gruntów - zaznaczył Marek Wiland z Biura Urbanistycznego „Ecoland podczas panelu „Przyszłość polskiej urbanizacji”.

prof. Piotr Lorens

W Polsce mamy ze zjawiskiem gwałtownego rozlewania się miast bez znaczącego wzrostu liczby ludności tych miast - mówił prof. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej w trakcie panelu „Przyszłość polskiej urbanizacji”.

dr hab. Andrzej Gałązka

W miastach następuje polaryzacja sytuacji. Duże miasta zwiększają liczbę ludności, małe tracą - zaznaczył dr hab. Andrzej Gałązka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas panelu „Przyszłość polskiej urbanizacji”.

prof. Stanisław Mazur

W Polsce mamy do czynienia z przypływem centralizacji - mówił prof. Stanisław Mazur, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

prof. Mirosław Stec

Samorząd województwa ma funkcję bardziej cywilizacyjną niż policyjno-prawną - mówił prof. Mirosław Stec, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube