Konferencje Krakowskie

9 Konferencja Krakowska - Polska regionów - Polska miast - 28-29 listopada 2016

prof. Jacek Szlachta

W Unii Europejskiej polityka miejska długo nie była dowartościowana. Zmieniły to m.in. Traktat Lizboński, Strategia Europa 2020, zapisy dotyczące Polityki Spójności w perspektywie 2014-2020 (poprzez wprowadzenie instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zapisy dotyczące rewitalizacji), program ESPON, Pakt Amsterdamski - mówił prof. Jacek Szlachta, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk podczas panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”

prof. Paweł Swianiewicz

Dystans między Warszawą a pozostałymi głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce jest mniejszy niż w wielu innych krajach. To korzystne zjawisko - podkreślił prof. Paweł Swianiewicz, ekonomista i geograf, były doradca społeczny Prezydenta RP w trakcie panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”

prof. Grzegorz Gorzelak

Metropolie nie wytwarzają, metropolie wymyślają. W metropoliach są skoncentrowane najważniejsze ośrodki badawcze i akademickie. Metropolie stwarzają wzorce kulturowe, wzorce rozrywki - zaznaczył prof. Grzegorz Gorzelak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego podczas panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”

prof. Mirosław Stec

Samorząd województwa ma funkcję bardziej cywilizacyjną niż policyjno-prawną - mówił prof. Mirosław Stec, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020