Konferencje Krakowskie

7 Konferencja Krakowska - Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy – 9-10 czerwca 2014

Kult absorpcji

Warto zastanowić się na ile środki unijne stymulują długofalowy rozwój Polski - zaznaczył prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego w czasie IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Gospodarowanie wolnością w przestrzeni

Swoboda korzystania z przestrzeni nie powinna oznaczać korzystania z niej w sposób dowolny i nieograniczony, a tylko w takim stopniu w jakim pozwalają na to prawo własności i reguły życia społecznego. - mówił prof. Aleksander Noworól, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ w trakcie IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Silni biorą więcej

Silne jednostki wykorzystują najwięcej środków europejskich - stwierdził prof. Paweł Churski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Nie czekajmy na rok 2020

Jeśli wdrażanie polityki spójności w latach 2014-2020 okaże się sukcesem, to po roku 2020 będziemy mieć do czynienie z jej ewolucją, a jeśli zakończy się fiaskiem, to do dojdzie do rewolucji - podkreślił dr Piotr Żuber z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Sukces regionów

Regiony są i będą, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, ważnym zasobem rozwojowym kraju - zaznaczył Jacek Woźniak, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. planowania strategicznego podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Pożyczanie na rozwój

W perspektywie 200-2013 samorządy były zainteresowane ubieganiem się o środki zwrotne, ale w pewnym obszarze, głównie w obszarze edukacji - podkreślił dr Marek Szczepański z Banku Gospodarstwa Krajowego w trakcie IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Potrzeba współpracy samorządów

Polska jest krajem o dużym stopniu decentralizacji. Znacząca decentralizacja istnieje także w zakresie zarządzania funduszami europejskimi - zaznaczył Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Zintegrowane planowanie

Potrzebujemy nowego podejścia w kontekście zintegrowanego planowania - zaznaczył prof. Tadeusz Markowski, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Nowy model rozwoju regionalnego

Samorządność terytorialna, upodmiotowienie regionów może dać nam dodatkowe impulsy rozwojowe – zaznaczył prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej podczas panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Skok rozwojowy

Decyzje podjęte 25 lat temu, związane z reformą administracyjną w naszym kraju, zaowocowały tym, że mamy bardzo silne samorządy, które są rzeczywistym gospodarzem na poziomie lokalnym - podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel w wystąpieniu wprowadzającym do IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament
Zrównoważonego Rozwoju

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Polityka prywatności

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube