Konferencje Krakowskie

Gospodarowanie wolnością w przestrzeni

Swoboda korzystania z przestrzeni nie powinna oznaczać korzystania z niej w sposób dowolny i nieograniczony, a tylko w takim stopniu w jakim pozwalają na to prawo własności i reguły życia społecznego. - mówił prof. Aleksander Noworól, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ w trakcie IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Zdaniem prof. Noworóla bardzo duży wpływ na gospodarowanie przestrzenią mają: budżety partycypacyjne w gminach oraz dwa instrumenty unijne: rozwój kierowany przez społeczność lokalną oraz zintegrowane inwestycje terytorialne. Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych zaznaczył, że samorządność jest jednym z fundamentów rozwojowych Polski pod warunkiem uregulowania na szczeblu krajowym systemu planowania.

Prezentacja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020