Konferencje Krakowskie

Kult absorpcji

Warto zastanowić się na ile środki unijne stymulują długofalowy rozwój Polski - zaznaczył prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego w czasie IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Napływ kapitału zagranicznego jest prawie dwukrotnie większy niż napływ środków unijnych. Środki unijne nie są więc w stanie zmienić oblicza polskiej gospodarki – zwrócił uwagę prof. Gorzelak. Tylko w przypadku poprawy stanu środowiska naturalnego, w opinii ankietowanych gmin,  wpływ środków unijnych był duży. W innych obszarach wpływ ten był oceniany jako mały lub średni.

 Nie ma statystycznego dowodu, że środki unijne przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju słabych regionów – zaznaczył prof. Gorzelak. Niekwestionowany jest natomiast efekt  cywilizacyjny i socjalny środków unijnych. Dodał, że nadal panuje w Polsce kult absorpcji środków unijnych, w myśl którego należy „dostać, aby wydać”, a kwestie rozwoju schodzą na dalszy plan. 

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020