Konferencje Krakowskie

Pożyczanie na rozwój

W perspektywie 200-2013 samorządy były zainteresowane ubieganiem się o środki zwrotne, ale w pewnym obszarze, głównie w obszarze edukacji - podkreślił dr Marek Szczepański z Banku Gospodarstwa Krajowego w trakcie IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Znaczne większe było zainteresowanie instrumentami zwrotnymi spółek komunalnych, które ubiegały się o pożyczki w takich obszarach, jak: efektywność energetyczna, sport i rekreacja, powierzchnie biurowe, wsparcie otoczenia biznesu, transport publiczny. Najczęściej barierą w dostępie do pożyczek dla samorządów i spółek komunalnych był brak zdolności kredytowej.

Prezentacja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020