Konferencje Krakowskie

Silni biorą więcej

Silne jednostki wykorzystują najwięcej środków europejskich - stwierdził prof. Paweł Churski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Infrastruktura jest najważniejszym elementem wydatków w ramach funduszy unijnych. Powoduje to, że brakuje wydatków na tzw. projekty miękkie – zaznaczył Paweł Churski. Jednak poprawa infrastruktury poprawia sytuację w innych dziedzinach.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020