Konferencje Krakowskie

7 Konferencja Krakowska - Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy – 9-10 czerwca 2014

Scenariusze dla Europy

W rozwoju Europy możliwe są trzy scenariusze. Dwa z nich są pesymistyczne - stwierdził prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w trakcie panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Błąd planistyczny

Samorządy w Polsce zaplanowały swój rozwój w sposób nieracjonalny przeznaczając ogromne tereny pod zabudowę. Obszary te nigdy nie zostaną wykorzystane w całości w tym celu, a blokowane są inne inwestycje podkreślił - senator Janusz Sepioł podczas panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Rytuał strategii

W podejściu do planowania strategicznego mamy do czynienia z dwoma podejściami. W pewnych kręgach panuje przekonanie, że niepotrzebne są strategie, gdyż wszystko załatwi wolny rynek – podkreślił dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego w czasie panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Strategiczna schizofrenia

Gonimy za doskonałością, a nie wolnością. To sprawiło, że wolność została wypchnięta z powszechnej świadomości do enklawy rocznic zaznaczył prof. Roman Galar z Politechniki Wrocławskiej w czasie panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Strategiczne myślenie

Niepewność rzeczywistości każe postawić pytanie po co należy planować, dla kogo to robić, kto ma z tego skorzystać – zaznaczył Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podczas panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

„Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy” – to tytuł VII Konferencji Krakowskiej, która odbędzie się w dniach 8-10 czerwca 2014 r. Hasło konferencji nawiązuje do przypadającej w tym roku 25. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji na temat wyzwań dla regionów, Polski i Europy w obecnej sytuacji geopolitycznej. 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020