Konferencje Krakowskie

Zintegrowane planowanie

Potrzebujemy nowego podejścia w kontekście zintegrowanego planowania - zaznaczył prof. Tadeusz Markowski, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Znaczącym problemem w gospodarce przestrzennej jest budowanie tam, gdzie chcemy, co stwarza znaczne zagrożenia strukturalne – mówił prof. Markowski. Wśród wyzwań w planowaniu zintegrowanym przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN wymienił m.in. dopasowanie systemu planowania publicznego do współczesnej zglobalizowanej gospodarki, usprawnienie rynków, stworzenie warunków w obszarach funkcjonalnych do budowania trwałych przewag konkurencyjnych przez biznes.

Prezentacja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020