Konferencje Krakowskie

Nowy model rozwoju regionalnego

Samorządność terytorialna, upodmiotowienie regionów może dać nam dodatkowe impulsy rozwojowe – zaznaczył prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej podczas panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Po roku 2020 musimy przebudować nasz model polityki rozwoju regionalnego – dodał prof. Szlachta. Zaznaczył, że zbytnie uzależnienie niektórych krajów w polityce rozwoju od funduszy unijnych jest patologią.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020