Konferencje Krakowskie

Sukces regionów

Regiony są i będą, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, ważnym zasobem rozwojowym kraju - zaznaczył Jacek Woźniak, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. planowania strategicznego podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Jacek Woźniak podkreślił, że fundamentem siły polskich regionów jest mechanizm dystrybucji funduszy unijnych. Regiony stały się rozpoznawalną i utrwaloną marką, samorząd województwa jest coraz ważniejszym partnerem w debacie ze stroną rządowa. Zagrożeniem dla rozwoju regionu może być m.in. brak zmian kompetencji województw, ewentualne pogłębianie się kryzysu finansów publicznych, utrzymanie modelu finansowania rozwoju w oparciu o fundusze unijne.

Prezentacja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020