Konferencje Krakowskie

7 Konferencja Krakowska - Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy – 9-10 czerwca 2014

Spór o prawdę

W Polsce przed rokiem 1989 wolność nie było możliwa do osiągnięcia z powodu braku dostępu do prawdy – mówił ks bp Tadeusz Pieronek w trakcie panelu „Wolność – zaufanie - współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Demokracja bardziej lokalna

W Polsce jest tak mało aktywności na poziomie lokalnym, gdyż po 1989 r. polskie społeczeństwo nie zostało upodmiotowione. Aby wpływać na to co dzieje się w sferze publicznej trzeba działać w partiach politycznych – zaznaczył dr Krzysztof Mazur, przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego w czasie panelu „Wolność – zaufanie – współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Szansa dla Europy

Przyczyną ostatniego kryzysu ekonomicznego na świecie było niewłaściwe podejście państwa – zaznaczył dr Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich w czasie panelu „Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020