Konferencje Krakowskie

7 Konferencja Krakowska - Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy – 9-10 czerwca 2014

Spór o prawdę

W Polsce przed rokiem 1989 wolność nie było możliwa do osiągnięcia z powodu braku dostępu do prawdy – mówił ks bp Tadeusz Pieronek w trakcie panelu „Wolność – zaufanie - współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Demokracja bardziej lokalna

W Polsce jest tak mało aktywności na poziomie lokalnym, gdyż po 1989 r. polskie społeczeństwo nie zostało upodmiotowione. Aby wpływać na to co dzieje się w sferze publicznej trzeba działać w partiach politycznych – zaznaczył dr Krzysztof Mazur, przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego w czasie panelu „Wolność – zaufanie – współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Poprawmy działanie instytucji

Nie ma sprzeczności między państwem a wolnością - podkreślił prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ podczas panelu „Wolność – zaufanie – współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Poza horyzontem własnego egoizmu

Społeczeństwo to to, co dzieje się między ludźmi. Człowiek jest węzłem w sieci międzyludzkich relacji - zaznaczył prof. Piotr Sztompka, kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego UJ podczas panelu „Wolność – zaufanie – współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Szansa dla Europy

Przyczyną ostatniego kryzysu ekonomicznego na świecie było niewłaściwe podejście państwa – zaznaczył dr Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich w czasie panelu „Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Czy Rosji grozi katastrofa?

Za sukcesem Rosji stoją przede wszystkim surowce energetyczne - zaznaczył prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP w czasie panelu „Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Racjonalność w demokracji

Największe zagrożenia dla demokracji, to brak tolerancji i otwarcia na wielokulturowość - zaznaczył prof. Grzegorz W. Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie podczas panelu „Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Potrzebujemy sprawnego państwa

Podstawowym zagrożeniem dla każdego kraju jest niedorozwój instytucjonalny - stwierdziła prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego podczas panelu „Wolność - gospodarka – niezależność” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament
Zrównoważonego Rozwoju

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Polityka prywatności

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube