Konferencje Krakowskie

Potrzeba współpracy samorządów

Polska jest krajem o dużym stopniu decentralizacji. Znacząca decentralizacja istnieje także w zakresie zarządzania funduszami europejskimi - zaznaczył Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Problem jest natomiast współdziałanie i koordynacja na poziomie samorządów przy realizacji zadań publicznych – zaznaczył Andrzej Porawski. Dodał, że fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej wymuszają współpracę, ale może ona okazać się nietrwała po zakończeniu realizacji projektów.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020