Konferencje Krakowskie

Skok rozwojowy

Decyzje podjęte 25 lat temu, związane z reformą administracyjną w naszym kraju, zaowocowały tym, że mamy bardzo silne samorządy, które są rzeczywistym gospodarzem na poziomie lokalnym - podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel w wystąpieniu wprowadzającym do IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Zaznaczyła, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało wielkim skokiem rozwojowym naszego kraju. Zmniejszyliśmy dystans do rozwiniętych krajów UE. Iwona Wendel podkreśliła, że zwiększyliśmy konkurencyjność gospodarki, podnieśliśmy w sposób znaczący jakość nauki, zrealizowaliśmy wielkie inwestycje transportowe, dokonał się znaczy postęp w energetyce i ochronie środowiska. powstało ok. 2 mln miejsc pracy z czego ok. 800 tys. w wyniku wsparcia z funduszy unijnych.

W przyszłym okresie unijnego programowania będziemy inwestować znaczące środki w gospodarkę. Ważnymi celami do osiągniecia będzie zwiększenie innowacyjności i wykorzystanie efektów badań naukowych w przedsiębiorstwach, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, dokończenie budowy nowoczesnej i kompletnej sieci transportowej. poprawa stanu środowiska naturalnego.

Ważnym wyzwaniem – zaznaczył Iwona Wendel - będzie poprawa współpracy na wszystkich szczeblach, wspieranie samorządów, koncentracja na inteligentnych specjalizacjach.

Prezentacja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020