Konferencje Krakowskie

Nie czekajmy na rok 2020

Jeśli wdrażanie polityki spójności w latach 2014-2020 okaże się sukcesem, to po roku 2020 będziemy mieć do czynienie z jej ewolucją, a jeśli zakończy się fiaskiem, to do dojdzie do rewolucji - podkreślił dr Piotr Żuber z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju podczas IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

Piotr Żuber zaznaczył, że już dzisiaj należy podjąć przygotowania do tego co nastąpi po roku 2020. Czekanie na ostatnią chwilę z wprowadzeniem działań dostosowujących do nowej perspektywy może zakończyć się zapaścią dotychczasowego modelu polityki regionalnej i załamaniem się systemu finasowania działań rozwojowych. Wyzwaniem będzie unikanie wydatków nie rokujących nadziei na zainicjowanie trwałego rozwoju w oparciu o własne siły.

Prezentacja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020