Konferencje Krakowskie

Panel IV. Wolność – rozwój – samorządność; cz. II

– Jak ważnym potencjałem rozwojowym dla Polski jest samorządność terytorialna?

– Czy istnieje potrzeba korekty modelu ustroju społeczno-gospodarczego państwa?

– Czy istnieje potrzeba reformy samorządów regionalnych w Polsce?

– Czy istnieje potrzeba reformy modelu planowania w Polsce – w kierunku bardziej koordynacyjnego, zintegrowanego, hierarchicznego, ale jednocześnie – włączającego i partycypacyjnego?

– Jaki powinien być balans w Polsce pomiędzy polityką wyrównawczą a polityką wzmacniania konkurencyjności?

 

Przewodniczący:

Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Paneliści:

dr hab. Paweł Churski prof. UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zróżnicowania rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności – wyzwania krajowej polityki rozwoju

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak Uniwersytet Warszawski, Dyrektor Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

Polskie samorządy w nowej perspektywie

dr hab. Aleksander Noworól prof. UJ i UEK Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych

Dylematy wolności w gospodarce przestrzennej

dr Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Co może poprawić efektywność polityk publicznych w regionach?

Dyskusja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020