Konferencje Krakowskie

Panel I. Wolność – przywództwo strategiczne – wizja przyszłości

– Jaki jest potencjał polskiego myślenia strategicznego?

– Czy w Polsce działają trwałe mechanizmy instytucjonalne programowania przyszłości?

– Czy można programować przyszłość bez strategicznego przywództwa?

– Na jakich zewnętrznych doświadczeniach myślenia o przyszłości powinniśmy się opierać? Jak wykorzystać instrumentarium, które daje nam członkostwo w organizacjach międzynarodowych, w tym w Unii Europejskiej?

– Co zastąpi po roku 2020 europejską politykę spójności, jaki będzie główny mechanizm programowania i rozwoju dla Polski i jej regionów?

 

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Uroczyste otwarcie Konferencji Krakowskiej

Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego

Wprowadzenie do VII Konferencji Krakowskiej

Przewodnicząca: Róża Thun Poseł do Parlamentu Europejskiego

Paneliści:

prof. dr hab. Roman Galar Politechnika Wrocławska

Wolność i strategie a magma proceduralna

dr Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Wymogi UE a wpływ na kulturę myślenia strategicznego w Polsce

Janusz Sepioł Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej

Przestrzeń jako przedmiot myślenia strategicznego w Polsce

dr hab. Krzysztof Szczerski prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, Poseł na Sejm

Strategie rozwoju: między indywidualnym sukcesem a dobrem wspólnym

prof. dr hab. Jacek Szlachta Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Unijna polityka rozwoju – scenariusze prognoz strategicznych do roku 2050

Dyskusja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020