Konferencje Krakowskie

Potrzebujemy zaufania

Temat tegorocznej konferencji powinien wpisywać się w klimat święta wolności - stwierdził marszałek Marek Sowa podczas otwarcia VII Konferencji Krakowskiej „Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy”.

Zaznaczył, że zostały już przyjęte ustalenia w sprawie polityki spójności w przyszłej perspektywie programowej. Dodał, że należy się zastanowić jakie strategie na przyszłość obrać. Jednym z najważniejszych problemów jest podejście do euro. Kwestią, która zdominował debatę publiczną w ostatnim czasie są kwestie bezpieczeństwa. W tym kontekście bardzo ważny jest wybór nowego prezydenta na Ukrainie, który – jak zaznaczył marszałek – powinien przyczynić się do stabilizacji w tym kraju.

Marek Sowa zaznaczył, że możemy być dumni z tego, co udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich 25 lat, ale także warto zastanowić się na tym co się nie powiodło. Najważniejszym problem, w opinii marszałka, jest brak zaufania społecznego.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020