Konferencje Krakowskie

Panel III. Wolność – zaufanie – współpraca

– Czy my sami, Polacy, jesteśmy zagrożeniem dla naszej wolności?

– Czy nadmierna wolność jednostki ogranicza wspólnotowość i siłę państwa?

– ‘Polska anarchia’ – czy zmienił się charakter narodowy Polaków?

– Jak ograniczyć polskie deficyty zaufania, współpracy, kapitału społecznego?

– Zagrożenia wolności mediów: konstytucyjne prawo obywateli do wolności słowa a rynkowe i polityczne uwarunkowania

– Media w służbie społeczeństwa obywatelskiego – kontrola władzy

 

Wystąpienie wprowadzające

prof. dr hab. Piotr Sztompka Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego

Wolność a solidarność

Przewodniczący:

dr Grzegorz Jankowicz "Tygodnik Powszechny" redaktor Działu Kulturalnego

Paneliści:

prof. dr hab. Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński Dziekan Wydziału Filozoficznego

Wolność potrzebuje dobrych instytucji. O niedostatkach psychologizmu w wyjaśnianiu społecznej kondycji Polaków

dr Krzysztof Mazur Uniwersytet Jagielloński, Przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego

Polska jako system pozorowanej partycypacji społecznej

ks. bp Tadeusz Pieronek b. Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Spór o prawdę

Dyskusja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020