Konferencje Krakowskie

Debata o wolności

Dotychczasowe Konferencje Krakowskie podejmowały najbardziej aktualne wyzwania, dlatego naturalnym było, że tegoroczne spotkanie będzie nawiązywało do 25-lecia demokratycznych przemian w Polsce - zaznaczył Jacek Woźniak, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. planowania strategicznego we wprowadzeniu do VII Konferencji Krakowskiej.

Przedstawiając program spotkania Jacek Woźniak zaznaczył, że stoimy przed ważnym wyzwaniem, jakim jest zaplanowanie polityki rozwoju po roku 2020, kiedy oczekiwane są znaczące zmiany w polityce spójności i ograniczenie funduszy strukturalnych, dlatego debata na ten temat będzie jednym z ważnym wątków dyskusji. 

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020