Konferencje Krakowskie

Panel IV. Wolność – rozwój – samorządność; cz. I

– Jak ważnym potencjałem rozwojowym dla Polski jest samorządność terytorialna?

– Czy istnieje potrzeba korekty modelu ustroju społeczno-gospodarczego państwa?

– Czy istnieje potrzeba reformy samorządów regionalnych w Polsce?

– Czy istnieje potrzeba reformy modelu planowania w Polsce – w kierunku bardziej koordynacyjnego, zintegrowanego, hierarchicznego, ale jednocześnie – włączającego i partycypacyjnego?

– Jaki powinien być balans w Polsce pomiędzy polityką wyrównawczą a polityką wzmacniania konkurencyjności?

 

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Otwarcie drugiego dnia konferencji

Iwona Wendel - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Wystąpienie wprowadzające

Panel IV. Wolność – rozwój – samorządność; cz. I

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Potrzebujemy nowego modelu rozwoju

Paneliści:

prof. dr hab. Tadeusz Markowski Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Bariery i wyzwania w reformowaniu systemu planowania publicznego

Andrzej Porawski Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Jakie instrumenty współdziałania są niezbędne polskim samorządom?

dr Marek Szczepański Bank Gospodarstwa Krajowego, Dyrektor Zarządzający

Czy polskie samorządy są gotowe na zmianę modelu finansowania w polityce spójności? – wnioski z praktyki

Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego

Regiony polskim potencjałem rozwojowym?

dr Piotr Żuber Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Jak przygotować się do roku 2020? Wyzwania strategiczne, instytucjonalne i finansowe

Dyskusja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020