Konferencje Krakowskie

Panel II. Wolność – gospodarka – niezależność

– Gospodarka – źródło wolności czy uwikłania?

– Dlaczego gospodarka staje się coraz częściej instrumentem walki geopolitycznej?

– Jak zbudować silną gospodarkę Polski, aby powiększyć autonomię w relacjach politycznych?

– Czy Polska potrzebuje własnej waluty dla zachowania wolności?

 

Wystąpienie wprowadzające:

prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, b. Wicepremier i Minister Finansów

Demokracja i rozwój

Przewodniczący: Bogusław Chrabota Redaktor naczelny "Rzeczpospolitej"

Paneliści:

Igor Chalupec Prezes Zarządu ICENTIS

Dlaczego gospodarka staje się coraz częściej instrumentem walki geopolitycznej?

dr hab. Tomasz G. Grosse prof. UW Instytut Spraw Publicznych w Warszawie

Wyzwania i trudności geoekonomii w Unii Europejskiej

dr hab. Robert Gwiazdowski Prezydent Centrum im. Adama Smitha

Wolność gospodarcza – najważniejsza z wolności

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

System społeczno-gospodarczy – wolność i Ordo

prof. dr hab. Witold Orłowski Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Polska – Europa – Rosja: jak wzmacniać siłę gospodarczą naszego kraju?

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Kryzys finansowy – większa wolność gospodarcza czy więcej państwa?

Dyskusja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020