Konferencje Krakowskie

Współpraca na wielu poziomach

Potrzebujemy wielopoziomowej i międzysektorowej współpracy - stwierdził dr Radomir Matczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w trakcie IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

W Polsce nie dokonała się decentralizacja publicznych służb zatrudnienia, a jedynie dekoncentracja – zaznaczył Radomir Matczak. Jego zdaniem należy zmienić radykalnie ten system, przekazać regionom pełną odpowiedzialność za rynek pracy. Dr Matczak mówił także o potrzebie wielopoziomowej współpracy w obszarach: transportu, edukacji i służby zdrowia.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament
Zrównoważonego Rozwoju

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Polityka prywatności

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube