Konferencje Krakowskie

Potencjał gospodarstw rodzinnych

Gospodarstwa rodzinne przetrwały w wioskach. To duży potencjał Małopolski - podkreślił wicemarszałek Województwa Małopolskiego prof. Wojciech Kozak w trakcie panelu „Polska wieś – sfera dynamicznych zmian?”

Wicemarszałek Kozak zaznaczył, że polska wieś może konkurować jakością produkcji rolnej. Specyfiką Małopolski są tradycyjne produkty spożywcze. Ważnym czynnikiem rozwoju wsi w Małopolsce powinno być scalanie gruntów. Duża szansą dla rozwoju gospodarstw rodzinnych jest rozwój agroturystyki wymagający zaangażowania wielu podmiotów, w tym samorządów.

Problemem polskiego rolnictwa jest słabość przetwórstwa. Turystyka, produkcja rodzinna i przetwórstwo to przyszłość małopolskiej wsi.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020