Konferencje Krakowskie

IV panel - Polityka miejska - polityka wobec miast: Wspólnota celów

  • Czy polskie miasta wymagają systemowej polityki wsparcia, jeśli tak – jak różnicować wsparcie wobec metropolii i miast mniejszych?
  • Jaki będzie wpływ metropolizacji na strategię rozwoju kraju?
  • Czy jesteśmy gotowi na upadek miast?
  • Czy polskie miasta są przygotowane do nowych wyzwań, takich jak imigracja?
  • Jakie są nowe wyzwania w zarządzaniu aglomeracjami? Czy w Polsce powstaną „regiony metropolitalne”?

 

 

Moderator:

Jacek Woźniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa

Paneliści:

prof. Grzegorz Gorzelak – Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

prof. Paweł Swianiewicz – ekonomista i geograf, b. doradca społeczny Prezydenta RP

prof. Jacek Szlachta – Wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

dr Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020