Konferencje Krakowskie

Wzmacnianie współpracy miast

Polityka regionalna powinna zmierzać w kierunku koncentracji na określonych zadaniach - zaznaczył dr Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju w trakcie panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”
W opinii Piotra Żubera powinniśmy dążyć do tego, aby polityki sektorowe nie były „politykami ślepymi”, aby uwzględniały aspekty terytorialne. Istotne jest powiazanie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego. W Polsce powinien zostać wzmocniony system współzarządzania na poziomie regionów. Należy wzmacniać współpracę pomiędzy miastami różnej wielkości. Istotne jest zwiększenie partycypacji na poziomie miast. Ażeby zapobiec niekontrolowanej suburbanizacji należy wspierać urbanizację (w szczególności w Polsce wschodniej). Ważnymi zadaniami powinny być: rewitalizacja oraz wzmacnianie funkcji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Jesteśmy największym laboratorium polityki regionalnej w Europie. To może mieć w przyszłości wpływ na kształt regionalnej polityki europejskiej – dodał.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020