Konferencje Krakowskie

V panel - Polska wieś - sfera dynamicznych zmian

  • W jaki sposób wieś wpływa na rozwój cywilizacyjny kraju?
  • Czy dotacje UE mają znaczenie dla tempa rozwoju wsi?
  • Czy jest możliwa modernizacja bez dezagraryzacji i urbanizacji?
  • Co dałoby włączenie wsi i jej mieszkańców do ogólnego systemu prawnego?

 

 

Moderator:

prof. Janusz A. Majcherek – Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Paneliści:

Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Jarosław Kalinowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Poseł na Sejm RP, b. Minister Rolnictwa i Wiceprezes Rady Ministrów

prof. Monika Stanny – Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP, b. Wojewoda opolski

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020