Konferencje Krakowskie

Tereny wiejskie kurczą się

Polska wieś to obszar spektakularnego postępu cywilizacyjnego i partycypacji społeczności wiejskiej w przemianach - zaznaczył poseł Ryszard Wilczyński, były wojewoda opolski w trakcie panelu „Polska wieś – sfera dynamicznych zmian?”

Ryszard Wilczyński mówił, że kluczowe elementy przemian na polskiej wsi, to urbanizacja, dezagraryzacja i demografia. Dochodzi do zanikania wielu wsi w Polsce w wyniku negatywnych zmian demograficznych. Następuje kurczenie się obszarów wiejskich. Poważnym problemem w urbanizacji jest rozlewanie się zabudowy. Na wielu terenach zaczyna dominować tzw. urbanizacja łanowa. Interes prywatny zdominował interes publiczny wpływając niekorzystnie na kształtowanie przestrzeni publicznej. Wieś może konkurować z miastem jedynie poprzez zachowanie swojej odrębności.

Należałoby wprowadzić podatek od nieskonsumowanego prawa do zabudowy. Powinno się wprowadzić partycypacyjny model w zarządzaniu w gminach.

.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020