Konferencje Krakowskie

III panel - Przyszłość polskiej urbanizacji

  • Jakie są kluczowe problemy polskiej urbanizacji?
  • Czy jest możliwy awans gospodarczy i cywilizacyjny Polski bez przyspieszenia urbanizacji?
  • Jak starzejące się społeczeństwo wpływa na urbanizację przestrzeni? Czy rosnąca liczba seniorów może zmienić priorytety inwestycyjne polskich miast?
  • Jakie obszary będą dominować jako cele migracji? Jakie będą obszary aspiracji i prestiżu?
  • Jakie obszary czeka ożywiony ruch inwestycyjny?
  • Jakie są dziś priorytety działań w planowaniu regionalnym czy zagospodarowaniu terenów wiejskich?

 

 

 

Moderator:

Janusz Sepioł – Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Paneliści:

dr hab. Andrzej Gałązka – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. Piotr Lorens – Politechnika Gdańska, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Jakub Pietruszewski – Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

Marek Wiland – urbanista, Biuro Urbanistyczne „Ecoland”, prezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020