Konferencje Krakowskie

Żywność towarem eksportowym

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej daje szanse na zachowanie różnorodności na terenach wiejskich - zaznaczył Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego podczas panelu „Polska wieś – sfera dynamicznych zmian?”

Parlamentarzysta podkreślił, że wieś nie tylko powinna produkować żywość, ale także zapewniać wartości kulturowe. Rozwój miasta i wsi to procesy z sobą powiązane zaznaczył eurodeputowany. W ostatnich latach znacznie wzrosła efektywność produkcji rolnej oraz eksport polskiej żywności. Polska jest m.in. liderem eksportu w Unii Europejskiej w drobiarstwie.

Największym problemem polskich rolników jest udział w łańcuchu dostaw żywności. Należy stworzyć system zachęt łączenia produkcji rolnej z przetwórstwem. Należy wspierać wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Rolnictwo powinno być mocniej włączone w system prawny. Atutem polskiej wsi jest najniższy w UE wiek rolników.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020