Konferencje Krakowskie

Samorząd kreatorem

Samorząd województwa ma funkcję bardziej cywilizacyjną niż policyjno-prawną - mówił prof. Mirosław Stec, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

Samorząd regionalny  jest kreatorem w sferze życia gospodarczego w regionie, która do roku 1998 r. nie była przypisywana samorządowi - zaznaczył prof. Stec. Odbieraniem samorządom jego uprawnień jest niekonstytucyjne.

Samorząd regionalny doskonale radzi sobie z absorpcją funduszy unijnych, co uczyniło z niego ważnego gracza w rozwoju państwa i regionów. Pojawi się jednak duże wyzwanie, jak poradzić sobie wtedy, kiedy znacznie zmniejszy się strumień funduszy unijnych. Wkrótce samorząd przestanie być tym, który rozdaje środki finansowe i sam będzie musiał pozyskiwać środki. Wyzwaniem dla samorządów jest z jednej strony stworzenie dobrej współpracy samorządów na wszystkich szczeblach, aby były one postrzegane jako jedna wspólnota samorządowa.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020