Konferencje Krakowskie

Specyficzne potrzeby metropolii

Dystans między Warszawą a pozostałymi głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce jest mniejszy niż w wielu innych krajach. To korzystne zjawisko - podkreślił prof. Paweł Swianiewicz, ekonomista i geograf, były doradca społeczny Prezydenta RP w trakcie panelu „Polityka miejska – polityka wobec miast: wspólnota celów?”
Duże miasta mają specyficzne potrzeby wydatkowe m.in. z powodu nasilenia specyficznych zjawisk społecznych. Nie jest to uwzględniane w przekazywanych subwencjach - zaznaczył prof. Swianiewicz. Koordynacja zrządzania na całym miejskim obszarze funkcjonalnym jest potrzebna – dodał.

Możliwe są cztery podejścia: nie zauważanie tego problemu, poszerzanie granic miast (aneksacja), oddolna koordynacja na poziomie samorządów, instytucjonalna forma zarzadzania metropolitalnego. Iluzoryczna jest nadzieja, że oddolna koordynacja na poziomie samorządów rozwiąże problem koordynacji zarządzania metropoliami. Potrzebujmy instytucji samorządu na poziomie obszaru metropolitalnego.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020