Konferencje Krakowskie

Miasta rozlewają się

W Polsce mamy ze zjawiskiem gwałtownego rozlewania się miast bez znaczącego wzrostu liczby ludności tych miast - mówił prof. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej w trakcie panelu „Przyszłość polskiej urbanizacji”.

Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich dodał, że w wielu polskich miastach jednocześnie zachodzi kilka zjawisk urbanistycznych. Potrzebne jest przywrócenie wartości w planowaniu przestrzennym. Ograniczenie suburbanizacji jest jednym z ważniejszych wątków w planowaniu przestrzennym. Gminy zaczynają już odczuwać negatywne efekty suburbanizacji.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020