Konferencje Krakowskie

Brakuje celu polityki przestrzennej

W Polsce takie zjawiska jak urbanizacja, reurbanizacja, suburbanizacja nakładają się na siebie - powiedział Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego podczas panelu „Przyszłość polskiej urbanizacji”.
Zdaniem Jakuba Pietruszewskiego w Polsce nie został określony wyraźny cel polityki przestrzennej kraju. Zaznaczył, że do sprawnego planowania przestrzennego potrzebna jest współpraca samorządów. Zwrócił uwagę na to, że brak odpowiednich rozwiązań wdrożeniowych sprawia, że niektóre przepisy są martwym prawem. Przykładem tego jest ustawa o związkach metropolitalnych.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020