Konferencje Krakowskie

Miasta małe wyludniają się

W miastach następuje polaryzacja sytuacji. Duże miasta zwiększają liczbę ludności, małe tracą - zaznaczył dr hab. Andrzej Gałązka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas panelu „Przyszłość polskiej urbanizacji”.

Dr Gałązka zaznaczył, że w Polsce następuje rozpraszanie osadnictwa. Łatwiejszy dostęp do środków finansowy na terenach poza miastami przyczynia się do poprawy warunków życia na tych terenach i dezurbanizacji. Skutki planowania przestrzennego powinno być przekładane na koszty jego realizacji. Ok 20 proc. miast małych może przestać istnieć w wyniku migracji ludności.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020