Konferencje Krakowskie

Tęsknota za silnym państwem

W Polsce mamy do czynienia z przypływem centralizacji - mówił prof. Stanisław Mazur, kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas panelu „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty”.

W opinii prof. Mazura, do tego powrotu do centralizacji przyczynia się m.in. zanik wspólnotowości, rozczarowanie rynkiem. W czasach niepewności pojawiła się tęsknota za silnym państwem. Mamy dwa typy przywództwa w sferze publicznej: przywództwo transformacyjne oparta na takich wartościach jak współpraca, zaufanie. Drugim typem jest przywództwo rewolucyjne, opierające się na budowaniu nowych reguł. W opinii prof. Mazura, samorządom potrzebne jest przywództwo ewolucyjne.

Ważną rolą samorządu regionalnego jest tworzenie na danym terytorium sieci współpracy.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020