Konferencje Krakowskie

8 Konferencja Krakowska - Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności – 15-16 czerwca 2015

prof. Jan Zielonka

Polska zainwestowała cały swój kapitał polityczny w Unię Europejską i NATO, a te instytucje wkrótce mogą upaść - zaznaczył prof. Jan Zielonka z European Politics St Antony's College (Uniwersytet w Oksfordzie) w trakcie panelu ”Jakiej myśli geopolitycznej potrzebuje dziś Polska?”

dr Marcin Zaborowski

Mamy do czynienia z trzema podstawowymi obliczami kryzysu. Pierwsze aspekt dotyczy agresywnej polityki Rosji i jej inwazji na Ukrainie oraz działań na Morzu Bałtyckim - zaznaczył dr Marcin Zaborowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, podczas panelu ”Jakiej myśli geopolitycznej potrzebuje dziś Polska?”

prof. Krzysztof Szczerski

Potrzebujemy powrotu do strategicznego myślenia w Polsce polityce zagranicznej, minimalnej zgody instytucji oraz większej aktywności - podkreślił poseł Krzysztof Szczerski w czasie II panelu ”Jakiej myśli geopolitycznej potrzebuje dziś Polska?”

prof. Piotr Kłodkowski

Ciężar polityki zagranicznej przesuwa się w kierunku Azji - powiedział prof. Piotr Kłodkowski – rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w czasie II panelu ” Jakiej myśli geopolitycznej potrzebuje dziś Polska?”

Senator Włodzimierz Cimoszewicz

W historii normą są zmiany, nie stabilność. Najczęściej zmiany następują ewolucyjnie, więc nie skłaniają do radykalnych reakcji - podkreślił senator Włodzimierz Cimoszewicz w trakcie II panelu ” Jakiej myśli geopolitycznej potrzebuje dziś Polska?”

prof. Roman Kuźniar

Od wybuchu kryzysu ekonomicznego w 2008 r. Unia Europejska traci zdolność do kształtowania swojego otoczenia - zaznaczył prof. Roman Kuźniar, doradca Prezydenta RP podczas II panelu ” Jakiej myśli geopolitycznej potrzebuje dziś Polska?”

prof. Elżbieta Mączyńska

Antynomiczny dryf, znaczne obszary wykluczenia potencjału wytwórczego, prymat celów krótkookresowych nad długoterminowymi, to największe zagrożenia dla rozwoju Polski - stwierdziła prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego podczas I panelu „Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności”.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020