Konferencje Krakowskie

8 Konferencja Krakowska - Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności – 15-16 czerwca 2015

prof. Tomasz Grosse

Z punktu widzenia naszego kraju podstawowym czynnikiem rozwoju w sensie geopolitycznym jest kwestia rozwoju gospodarczego na poziomie 4-5 proc. wzrostu PKB - zaznaczy prof. Tomasz Grosse z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego podczas I panelu „Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności”.

prof. Ryszard Bugaj

Polska jest krajem, który wydaje w sektorze finansów publicznych 7-8 proc. mniej niż kraje „starej Unii”- stwierdził prof. Ryszard Bugaj z Polskiej Akademii Nauk w trakcie I panelu „Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności”.

prof. Grzegorz W. Kołodko

Żyjemy w czasie niezwykle ciekawym, gdyż wiele rzeczy dzieje się naraz. Istnieje wiele elementów zmian, ale są także elementy ciągłości - zaznaczył prof. Grzegorz W. Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie podczas I panelu „Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności”.

Nieprzewidywalne czasy

Te czasy, z którymi idzie nam się borykać są bardzo nieprzewidywalne - powiedział marszałek Marek Sowa, otwierając VIII Konferencję Krakowską 15 czerwca 2015 r. w Sukiennicach. Podkreślił, że to otwiera wiele możliwości, ale także stwarza zagrożenia. Konflikty zbrojne, w ten za naszą wschodnią granicą, fundamentalizm islamski, fale imigrantów, niestabilność na rynkach finansowych – to tylko niektóre wyzwania, o których będziemy dyskutować podczas VIII Konferencji Krakowskiej.

Jak kryzysy w Unii Europejskiej i jej otoczeniu mogą wpłynąć na nasz kraj? Czy w związku z obecnymi sytuacjami kryzysowymi na arenie międzynarodowej powinniśmy zrewidować naszą politykę zagraniczną? Czy polskiej gospodarce grozi stagnacja? To tylko niektóre pytania, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy VIII Konferencji Krakowskiej. Spotkanie odbędzie się w Krakowie, w dniach 15-16 czerwca 2015 r.

Zaproszenie        Program Konferencji        Rejestracja         Wystąpienia i pytania programowe (pdf)          Program (pdf)

 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020