Konferencje Krakowskie

prof. Witold Orłowski

Jesteśmy częścią europejskiej gospodarki

Wielkie procesy zachodzące na świecie dzieją się bez naszego udziału i musimy się do nich dostosowywać - zaznaczył prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, podczas I panelu „Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności”.

W jego opinii, wyrost naszego dochodu, otwarcie na świat, w tym znaczący wzrost napływu inwestycji zagranicznych – to „lśniące oblicze transformacji”. Z drugiej strony mamy mniej „lśniące oblicza transformacji”, jak nierówny podział dochodów, wykluczenie społeczne – dodał prof. Orłowski.

Jesteśmy częścią europejskiej gospodarki i to co się w niej dzieje ma duży wpływ na nasz rozwój – zaznaczył. Prof. Orłowski podkreślił, że trzeba stworzyć bardzo sprzyjające warunki dla rozwoju gospodarki o wysokiej wartości, to wymaga m.in. zmiany sposobu funkcjonowania instytucji publicznych (umiejętnego dialogu między rządem, a przedsiębiorcami) , odpowiedniej infrastruktury, dobrego planowania, polityki wspierania innowacyjności.

Pułapka średniego rozwoju: straszak, czy rzeczywistość?

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020