Konferencje Krakowskie

prof. Roman Kuźniar

Słabość Europy

Od wybuchu kryzysu ekonomicznego w 2008 r. Unia Europejska traci zdolność do kształtowania swojego otoczenia - zaznaczył prof. Roman Kuźniar, doradca Prezydenta RP podczas II panelu ” Jakiej myśli geopolitycznej potrzebuje dziś Polska?”

W jego opinii, jeśli ta tendencja nie ulegnie odwróceniu, to szybko dojdzie do marginalizacji UE na arenie międzynarodowej. Polska nie we wszystkim powinna naśladować zachowania Unii, ale być w centrum tego czym jest wspólnota i czym będzie się stawać. Zdaniem prof. Kuźniara Polska powinna m.in. uczestniczyć w integracji, we wspólnej polityce zagranicznej, przystąpić do Strefy Euro, być sceptyczna wobec dalszego poszerzania UE, aktywnie uczestniczyć w budowaniu partnerstwa UE ze Stanami Zjednoczonymi.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020