Konferencje Krakowskie

I panel: Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego - Wystąpienie otwierające VIII Konferencje KrakowskąWystąpienie otwierające VIII Konferencje Krakowską

Moderator:

Bogusław Chrabota - redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

Wystąpienie wprowadzające:

prof. Grzegorz W. Kołodko - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, b. Wicepremier i Minister Finansów

Paneliści:

prof. Ryszard Bugaj – Polska Akademia Nauk

prof. Tomasz Grosse - Instytut Europeistyki Uniwersytet Warszawski

prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Maciej Reluga - Bank Zachodni WBK

dyskusja

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube