Konferencje Krakowskie

prof. Tomasz Grosse

Lekcja z ukraińskiego kryzysu

Z punktu widzenia naszego kraju podstawowym czynnikiem rozwoju w sensie geopolitycznym jest kwestia rozwoju gospodarczego na poziomie 4-5 proc. wzrostu PKB - zaznaczy prof. Tomasz Grosse z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego podczas I panelu „Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności”.

Z punktu widzenia wyzwań zewnętrznych istotnym elementem jest sytuacja w Libii oraz na Ukrainie. Sytuacja w Libii wiąże się z falą imigrantów, która jest czynnikiem destabilizacji dla Unii Europejskiej. Kryzys na Ukrainie doprowadził ten kraj do ruiny. Kraje Europy Zachodniej nie udzielają wystarczającej pomocy temu państwu. Taka sytuacja może doprowadzić do społeczeństwo Ukrainy do kolejnego Majdanu i próby obalenia władz w Kijowie. Kryzys na Ukrainie może stanowić zagrożenie dla zapewnienia zrostu dochodu PKB w Polsce na poziomie 4-5 proc.

Aby Unia Europejska mogła przetrwać potrzebuje zmian instytucjonalnych – dodał prof. Tomasz Grosse. Dla Polski może się to wiązać ze zmianą jej pozycji we wspólnocie, np. wobec postulatów wzmocnienia Strefy Euro.

Wyzwania geopolityczne dla stabilnego rozwoju

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020