Konferencje Krakowskie

Marek Sowa

Nieprzewidywalne czasy

Te czasy, z którymi idzie nam się borykać są bardzo nieprzewidywalne - powiedział marszałek Marek Sowa, otwierając VIII Konferencję Krakowską 15 czerwca 2015 r. w Sukiennicach. Podkreślił, że to otwiera wiele możliwości, ale także stwarza zagrożenia. Konflikty zbrojne, w ten za naszą wschodnią granicą, fundamentalizm islamski, fale imigrantów, niestabilność na rynkach finansowych – to tylko niektóre wyzwania, o których będziemy dyskutować podczas VIII Konferencji Krakowskiej.

Zakres i skala toczących się wydarzeń wymaga od nas pełnej współpracy w ramach istniejących struktur międzynarodowych i międzyregionalnych – mówił.

Marszałek podkreśli, że podczas spotkania dyskusja dotyczyć będzie także przyszłości samorządów. Obchodzimy 25-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Samorządność jest jednym z tych obszarów, które cieszą się największą akceptacją społeczną w naszym kraju – dodał.

Musimy sobie zadać pytanie czy samorządna Polska jest w stanie sprostać oczekiwaniom obywateli? Osiągnięcie konsensusu, w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia potrzeb jest ważnym zadaniem dla samorządów – zaznaczył Marek Sowa.

 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020