Konferencje Krakowskie

prof. Grzegorz W. Kołodko

Dokąd zmierza świat?

Żyjemy w czasie niezwykle ciekawym, gdyż wiele rzeczy dzieje się naraz. Istnieje wiele elementów zmian, ale są także elementy ciągłości - zaznaczył prof. Grzegorz W. Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie podczas I panelu „Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności”.

Były wicepremier i minister finansów stwierdził, że należy sobie postawić pytanie dokąd zmierza świat? Przyszłość dzielę na nieuniknioną i możliwą – dodał. Na przyszłość nieuniknioną, np. wzrost liczby ludności na świecie, nie mamy wpływu. Na przyszłość możliwą mamy wpływ. Są to takie czynniki jak ocieplenie klimatu, nierówność podziału dochodów, imigracja, zagrożenie nawrotem kolejnego kryzysu na rynkach finansowych. Migracja wymaga się jakiejkolwiek kontroli. Polska nie jest przygotowana na przyjmowanie ludzi z innych kultur.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020