Konferencje Krakowskie

Program VIII Konferencji Krakowskiej

 ŚWIAT WSPÓŁPRACY – ŚWIAT KONFRONTACJI

WYBORY STRATEGICZNE DLA POLSKI W WARUNKACH PODWYŻSZONEJ NIEPEWNOŚCI

Program VIII Konferencji Krakowskiej, 15 -16 czerwca 2015 roku

 

Program (pdf)

I dzień, 15 czerwca 2015 (poniedziałek) 

I dzień, 15 czerwca 2015 (poniedziałek) 

9.30  Rejestracja uczestników

10.30 – 10.50 Uroczyste otwarcie Konferencji Krakowskiej

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Wystąpienie otwierające VIII Konferencje Krakowską

Wspólny rynek jako wyzwanie i cel dla europejskiej gospodarki

Elżbieta Bieńkowska - Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i  Usług

10.50 – 13.20 I panel: Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności

Moderator: 

Bogusław Chrabota - redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

Wystąpienie wprowadzające:

prof. Grzegorz W. Kołodko  -  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, b. Wicepremier i Minister Finansów

Paneliści:

prof. Ryszard Bugaj – Polska Akademia Nauk

prof. Tomasz Grosse - Instytut Europeistyki Uniwersytet Warszawski

prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Mateusz Morawiecki – Prezes Zarządu Bank Zachodni WBK

prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

dyskusja

14.05 – 16.35  II panel: Jakiej myśli geopolitycznej potrzebuje dziś Polska?

Moderator: 

Bogusław Chrabota - redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

                Paneliści:

dr Włodzimierz Cimoszewicz - b. Prezes Rady Ministrów

prof. Roman Kuźniar -  doradca Prezydenta RP

prof. Piotr Kłodkowski – rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera

prof. Krzysztof Szczerski - Uniwersytet Jagielloński, poseł na Sejm,

dr Marcin Zaborowski - dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,

prof. Jan Zielonka - Professor of European Politics St Antony's College, University of   Oxford

                dyskusja 

16.50 – 19.00 III panel:  Imigracja – szansą dla Polski?

Moderator: 

Prof. Jarosław Górniak - Uniwersytet Jagielloński, Dziekan Wydziału Filozoficznego

Paneliści:

Mirosław Bieniecki – prezes Fundacji Instytut Studiów Migracyjnych

prof. Maciej Duszczyk – kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami

Marcin Kędzierski – prezes Klubu Jagiellońskiego

dr Paweł Kowal – publicysta, b. wice Minister Spraw Zagranicznych

Ksenia Naranowich – prezes Fundacji Rozwoju "Oprócz Granic”, Warszawa

prof. Tadeusz Pomianek – rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie

                dyskusja

 

II dzień, 16 czerwca 2015 (wtorek)

9.00 – 9.15 Otwarcie drugiego dnia konferencji

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

9.15- 11.45 IV panel: Samorządność w Polsce przyszłości

                Moderator:

 Bogusław Chrabota - redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

                Paneliści:

Jan Krzysztof Bielecki – b. Prezes Rady Ministrów

Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

dr Michał Boni – poseł do Parlamentu Europejskiego

dr Konstanty Radziwiłł – sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej

Andrzej Zdebski – prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

prof. Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Piotr Żuber – Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju

 

12.05 – 14.45 V panel: Miasta – aglomeracje – obszary wiejskie: współpraca czy rywalizacja? 

Oficjalna inauguracja platformy – magazynu ‘MIASTO’  -  wspólnej inicjatywy Związku Miast Polskich,  Towarzystwa Urbanistów Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Partnerów: 

Moderator: Jacek Woźniak - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wystąpienia wprowadzające:

prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący grupy URBACT

Janusz Sepioł - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu  Terytorialnego i Administracji Państwowej

Dyskusja panelowa z udziałem:

Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa

Agnieszka Dawydzik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Spójności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

prof. Aleksander Noworól  - Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych

prof. Tomasz Parteka – Politechnika Gdańska

Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich

prof. Tadeusz Markowski - Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich 

14.45 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie VIII Konferencji Krakowskiej 

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Woźniak - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Program (pdf)

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020