Konferencje Krakowskie

prof. Ryszard Bugaj

Finanse na zakręcie

Polska jest krajem, który wydaje w sektorze finansów publicznych 7-8 proc. mniej niż kraje „starej Unii”- stwierdził prof. Ryszard Bugaj z Polskiej Akademii Nauk w trakcie I panelu „Zagrożenia dla polskiej gospodarki w czasach niepewności”.

Dodał, że polski system podatkowy jest „płaski” zbliżony do amerykańskiego. Ten stan ukształtował się w oparciu o konsensus dla elity politycznej w kraju. W niektórych obszarach wzrost wydatków w sektorze finansów publicznych jest nieunikniony. Są to m.in. ubezpieczenia społeczne, ochrona zdrowia, obronność. Grozi to wzrostem deficytu. Z drugiej strony w obszarze edukacji, kultury, infrastruktury może nastąpić ograniczenie nakładów po zmniejszeniu środków europejskich.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020