Konferencje Krakowskie

Odpowiedzialność samorządów

Samorządy okazały się najsprawniejsze i najefektywniejsze w wykorzystaniu funduszy europejskich - zaznaczył wicemarszałek Roman Ciepiela podczas otwarcia drugiego dnia VII Konferencji Krakowskiej.

Czujemy na sobie odpowiedzialność za wykorzystanie narzędzi rozwoju, w tym funduszy europejskich – mówił Roman Ciepiela. Podkreślił, że bardzo ważnym elementem w wykorzystaniu funduszy UE będzie współpraca. W Małopolsce został przygotowany Subregionalny Program Rozwoju, wymuszający na partnerach właśnie taką współpracę w sięganiu po fundusze unijne.

W przyszłym okresie programowania bardzo ważnym przedsięwzięciem w sferze edukacji realizowanym w Małopolsce będzie unikatowy w skali kraju projekt „Małopolska chmura edukacyjna”. To przedsięwzięcie pomoże uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwijać zdolności i zainteresowania dzięki uczestnictwu w wirtualnych zajęciach, wykładach, laboratoriach prowadzonych przez wiodące uczelnie.

Wicemarszałek Ciepiela zaznaczył, że gospodarka potrzebuje jeszcze więcej wolności, ale także wsparcia w wybranych dziedzinach. W Małopolsce wsparcie zostanie ograniczone do dziedzin inteligentnej specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji.

 

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020