Konferencje Krakowskie

Patrzymy na Zachód

- Europa Wschodnia traci dla Polski znacznie, przyszłość naszego kraju leży w integracji z Unią Europejską  - stwierdził Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”, podczas panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".

W opinii Andrzeja Brzezieckiego, eksport naszego modelu transformacji do krajów Europy Wschodniej okazał się niemożliwy i należy zdać sobie z tego sprawę. W wystąpieniu „Europa Wschodnia – szansa, wyzwanie czy problem?” red. Brzeziecki zaznaczył, że głównym wyzwaniem dla Polski jest odpowiedź na pytanie czy kraje Europy Wschodniej należy traktować jako strefę rozszerzenia UE, czy jako zagranicę Unii. Bardziej prawdopodobny jest w najbliższych latach ten drugi scenariusz. 

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020