Konferencje Krakowskie

Polska oaza stabilności

- Polska prezydencja to inwestycja w przyszłość - powiedział dr Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas panelu "Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski". 

W swoim wystąpieniu pod hasłem „Efektywność funkcjonowania Polski w instytucjach europejskich” dyr. Żuber zaznaczył, że w Unii widzą  Polskę jako „oazę stabilności”.

Dodał, że rośnie liczba Polaków w instytucjach europejskich, ale nie przekłada się to znacząco na wzrost polskiego lobbingu w UE. Zaznaczył, że na forum unijnym brakuje strategii wykorzystania polskich instytucji i wykorzystania Polaków w różnych instytucjach. 

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020