Konferencje Krakowskie

Magia ludzkich wyobrażeń

- Ludzi napędza konsumpcja, sukces i władza. To te same rzeczy, którymi szatan kusił Chrystusa  - powiedział prof. Roman Galar z Politechniki Wrocławskiej w trakcie panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

Zdaniem prof. Galara jest kilka perspektyw spoglądania na ludzkość. Perspektywa humorystyczna (rozbawić Boga), milenarystyczna (zbawienie teraz), oświeceniowa, nowoczesna (wiedząc już wszystko), magiczna (usłużność sfer), manipulacyjna (priorytety), probabilistyczna, ewolucyjna, gatunkowa (niezmienniki), cywilizacyjna (wartości). W perspektywie nowoczesnej istnieje korporacyjne neo-newolnictwa, a ludzie zostali uwięzieni w celach: konsumpcja, sukces, władza – zaznaczył prof. Galar w wystąpieniu „Co to znaczy kultura myśli strategicznej w świecie XXI wieku?”

Prof. Galar zaznaczył, że rozważanie przyszłości Polski i Europy prowadzi na manowce. Oba byty zostały zmarginalizowane, a idzie o przyszłość nowoczesnego Zachodu.

Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany? - prezentacja

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020