Konferencje Krakowskie

Nie tylko gospodarka

- Warto wspierać regiony słabiej rozwinięte nie tylko ze względu na zasadę solidarności  - zaznaczył prof. Bolesław Domański,  dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas panelu "Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej".

Prof. Domański w swoim wystąpieniu „Dylematy polityki rozwoju polskich regionów”podkreślił, że brak wsparcia dla obszarów słabiej rozwiniętych przekłada się na ograniczenie rozwoju całej gospodarki. Dodał, że z perspektywy regionu ważniejszy jest rozwój gospodarczy niż wzrost jakości życia, natomiast z perspektywy lokalnej istotniejszy jest wzrost jakości życia. W skali subregionu czy skali lokalnej kluczowym zasobem decydującym o rozwoju będą ludzie, dlatego warto wspierać poprawę jakości życia.  Prof. Domański zaznaczył, że wyrównywanie nierówności przestrzennych nie jest równoznaczne z szybkim rozwojem regionów słabiej rozwiniętych. W rozwoju regionów w dłuższej perspektywie postawienie na potencjały endogeniczne może okazać się skuteczniejsze niż wspieranie potencjałów egzogenicznych.       

Dylematy polityki rozwoju polskich regionów - prezentacja

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020